Disclaimer

Deze website is eigendom van Dr. Hannah Aerts bvba.

Contactgegevens

Adres: Dr.-Van de Perrestraat 16 bus 2, 2440 Geel, België

Email: info@drhannahaerts.be

Ondernemingsnummer: BE0716922842

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dr. Hannah Aerts of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dr. Hannah Aerts levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dr. Hannah Aerts de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Dr. Hannah Aerts kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dr. Hannah Aerts geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Dr. Hannah Aerts kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Dr. Hannah Aerts verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacybeleid

Dr. Hannah Aerts hecht veel belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dr. Hannah Aerts bvba – Dr.-Van de Perrestraat 16 bus 2 te 2440 Geel, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het maken van een afspraak, voor het patiëntendossier of een andere reden die duidelijk op de website omschreven staat.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Hiertoe kan hij zich steeds richten tot Dr. Hannah Aerts.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dr. Hannah Aerts, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Dr. Hannah Aerts kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Dr. Hannah Aerts bvba

Dr.-Van de Perrestraat 16 bus 2, 2440 Geel

KBO BE0716922842

info@drhannahaerts.be

 

Door het boeken van een afspraak verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Middelen- of inspanningsverbintenis

Alle diensten van Dr. Hannah Aerts zijn streng geselecteerd en zorgvuldig uitgevoerd door onze werknemers, om een maximaal resultaat te bekomen. Bij elke behandeling of medicament zijn onvoorziene reacties mogelijk. Wij bieden daarom geen garantie op het resultaat gezien deze afhangt van de biologische en variabele interactie tussen u en de behandeling.

 

Medisch dossier

Al uw medische gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Door uw medisch dossier kunnen de medewerkers van Dr. Hannah Aerts steeds de nodige informatie raadplegen om u de beste behandeling te bieden. Alle medische dossiers worden veilig bewaard.

Alleen de medewerkers van Dr. Hannah Aerts die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw medisch dossier.

De medewerkers gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om u de beste zorg te verlenen. Uw medische gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen. U dient dan ook steeds alle informatie te verschaffen die belangrijk kan zijn voor de medewerkers (zoals, maar niet beperkt tot: medicatie, allergieën, zwangerschap, medische voorgeschiedenis zoals ingrepen en ziektes, maar ook gebruik van alcohol, etc.). Uw medische informatie kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van de behandelingen bij Dr. Hannah Aerts te verbeteren. Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en uw persoonsgegevens.

Dr. Hannah Aerts zal uw medische gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met uw toestemming. Hier gelden wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij minderjarigen. In uitzonderlijke gevallen laat de wet toe om uw persoonlijke informatie te delen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld om een ernstig misdrijf te onderzoeken of om een kind te beschermen.

U hebt het recht om uw persoonlijke medische gegevens in te kijken en eventuele fouten recht te zetten. Voor een afschrift van het geheel of een gedeelte van uw medisch dossier betaalt u de drukkost van de pagina’s. Dit is maximaal 25 euro.

Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dr. Hannah Aerts, de schriftelijke mededeling bekomen van uw medisch dossier. Op dezelfde wijze kunt u Dr. Hannah Aerts ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Gebruikte producten

De Belgische controleorganismen van het geneesmiddelenagentschap en het voedselagentschap verbieden elke uitleg over geneesmiddelen (zoals Botox, Azzalure, cortisonecrèmes ed.) en medische hulpmiddelen zoals fillers (Radiesse, Restylane, enz.). Dr. Hannah Aerts kan deze informatie dan ook niet verstrekken, tenzij in een persoonlijk consult.

 

Hospitalisatieverzekering en mutualiteit

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten indien er al terugbetaling is door een ziekenfonds. Dit betekent dat een hospitalisatieverzekering enkel betaalt als er een medische noodzaak is om de ingreep uit te voeren. Afhankelijk van de inhoud van de polis die u heeft afgesloten met uw hospitalisatieverzekering, kunnen er nog bijkomende voorwaarden gesteld worden.

Bij louter esthetische ingrepen is tussenkomst echter weinig waarschijnlijk. Uit ervaring weten we dat het niet de eerste keer is dat de verzekering telefonisch financiële tussenkomst belooft en dat men achteraf op deze belofte terugkomt. Voor esthetisch getinte ingrepen dient u er dus rekening mee te houden dat een hospitalisatieverzekering (zeer waarschijnlijk) niet tussenkomt.

Het standpunt van de hospitalisatieverzekering en de mutualiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van Dr. Hannah Aerts die hiervoor elke aansprakelijkheid afwijst.

 

Betalingen

Alle behandelingen bij Dr. Hannah Aerts zijn onmiddellijk te betalen en eisbaar.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor invordering van laattijdige betalingen komen ten uwen laste. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, indien u niet binnen 8 dagen na de behandeling heeft betaald.

Afspraken moeten minstens 1 werkdag vooraf worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd worden aangerekend aan een forfaitair tarief van € 50,00 per behandeling.

 

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Deze cookies kunnen er worden gebruikt:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.